Strona główna

Lubelska sieć Szkół Promujących Zdrowie

List Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie wystosowała list do dyrektorów, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej oraz służby zdrowia.  

8 maja 2020

Nowa wersja poradnika "Szkoła Promująca Zdrowie"

Przedstawiamy nową wersję poradnika "Szkoła Promująca Zdrowie". Modyfikacja wynika z reformy strukturalnej i programowej systemu edukacji w Polsce w 2017 r. W podręczniku nawiązano do wartości i filarów szkoły promującej zdrowie (SzPZ) przyjętych w Eu ...

8 maja 2020

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

W dniu 27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie” i "Przedszkole Promujące Zdrowie". W 2019 roku, to zaszczytne wyróżnienie Minister Edukacji Naro ...

28 listopada 2019

Uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie

23 października w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty wręczyła Wojewódzkie Certyfikaty Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie 3 przedszkolom, 3 specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, 6 szkołom podstawowym i 1 liceum ogólnokształcącemu

29 października 2019

VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo”

27 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Przedszkole nr 35 w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii ...

1 kwietnia 2019

Publiczna prezentacja osiągnięć Szkoły Promującej Zdrowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

W dniu 30 listopada 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć szkoły w zakresie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie oraz przedstawienie wyników autoewaluacji. W wydarzeniu wz ...

9 stycznia 2019

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie oraz Szkoła Promująca Zdrowie

Przejdź do - Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie oraz Szkoła Promująca Zdrowie

Dostrzegając potrzebę wsparcia pracowników oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w przedszkolach i szkołach dzieciom chorym na cukrzycę, Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lu ...

6 grudnia 2018

Zasady tworzenia Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie oraz etapy zdobywania certyfikatu – zaktualizowana instrukcja wraz z załącznikami

Od września 2018 r. Lubelska Sieć Szkół Promujących Zdrowie została przekształcona w Lubelską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Poniżej  przedstawiamy: Program Przedszkole Promujące Zdrowie; Program Szkoła Promująca Zdrowie; ...

12 listopada 2018

III Integracyjny Turniej Sportowy „Razem Zdrowo na Sportowo”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 należy do miejskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie i poprzez swoje działania promuje ideę zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej

26 października 2018

III Festiwal Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Nowe placówki dołączyły do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin

25 października 2018
Starsze informacje