Konferencje informacyjno-szkoleniowe na temat konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły termin 31.05.2017 godz. 9:00-11:00
termin 31.05.2017 godz. 9:00-11:00
Zapisy już się skończyły