Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego termin: 12.05.2017 godz. 9:00-11:00
termin: 12.05.2017 godz. 9:00-11:00
Zgłoszenia od 2017-04-25 do 2017-05-10
Zapisy już się skończyły