Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Wydział:
Funkcja:
Znajdź:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/DelegaturaTelefonPokój
1 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
2 Bartoszczyk-Trochimiuk Aneta wizytator    DZ w Zamościu  84 6385743 w.32  12 
3 Brewczak Agnieszka starszy inspektor  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 5385212  212 
4 Brutkowska Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 5385252  322 
5 Czochór Wioletta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 258  328 
6 Denejko Elżbieta dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 232  302 
7 Drożdżowska-Rejmak Dorota starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 227  207 
8 Dudek Marek wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385254  314 
9 Dudzińska Halina starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 231  301 
10 Duklewska Bożena wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
11 Dziechciarz Grażyna p.o. zastępca dyrektora  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  0815385246  316 
12 Dziuba Bożena dyrektor wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
13 Fabrycka Brygida starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  205 
14 Filipowska Beata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 5385238  308 
15 Gawryszuk Edyta wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 3426862  204 
16 Gąbka Seweryn z-ca dyr. wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385209  209 
17 Głowacki Przemysław wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  234 
18 Grab Łukasz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
19 Gralewska Urszula starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
20 Gruszka Maria starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
21 Gryz Grażyna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 203  203 
22 Grzesiak Barbara starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
23 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  815385204  204 
24 Haczewski Andrzej informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 268 
25 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
26 Jakubiak Agnieszka wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 3426861  233 
27 Jańczyk Marta inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 277  107 
28 Jaremko Krzysztof wizytator    DZ w Zamościu  846385743 w. 29 
29 Jedlińska Bożenna starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
30 Jezior Weronika starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 202  202 
31 Kahan Alina starszy inspektor    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 41  1c 
32 Kiec Małgorzata dyrektor delegatury    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
33 Kielch Szymon informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 267 
34 Kisiak Agnieszka inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 200 
35 Klajnert Paweł kierowca    DCH w Chełmie  82 5631960 w.27  228 
36 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 236  306 
37 Koper Anna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
38 Kostecka Maria specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385222  112 
39 Kostecki Dariusz wizytator    DCH w Chełmie  815691960 w.10  226a 
40 Kotyło Grzegorz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 274  104 
41 Krawczyk Barbara starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
42 Kurzyńska Dorota starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 20  20 
43 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
44 Kwiatek Renata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
45 Kwieciński Arkadiusz dyrektor delegatury    DCH w Chełmie  825631960  223a 
46 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator    DCH w Chełmie  82 563 19 60 w. 28  227a 
47 Małek Joanna starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 53 85 271  101 
48 Michalczuk Elżbieta Małgorzata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 258  328 
49 Mirończuk Łukasz kierowca    DBP w Białej Podlaskiej  833431758  236 
50 Misiak Jolanta dyrektor wydziału  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 207  207 
51 Misiuk Teresa Kurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
52 Noskowicz Dariusz starszy informatyk  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 206  206 
53 Olszewska Renata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
54 Orzeszko Eliza wizytator    DCH w Chełmie  82 5631960 w.22  224 
55 Ostrowska Marzanna dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 243  313 
56 Pacek Justyna starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
57 Paluch Krzysztof starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 235  305 
58 Pawelec Marta specjalista    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 28 
59 Pawłowicz Maria wizytator    DCH w Chełmie  82 5631960 w.20  224 
60 Pawłowski Artur starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 214  214 
61 Pączek Marta starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385217  107 
62 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385222  112 
63 Piszcz Barbara starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
64 Płonka Sebastian starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  815385237  307 
65 Podkańska Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 234  304 
66 Poważyńska Agnieszka główny księgowy  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 5385219  109 
67 Poździk Marzena starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 31  11 
68 Puźniak Piotr wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 259  329 
69 Pyrz Joanna specjalista  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385242  312 
70 Rećko Jan starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
71 Romaniuk Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 260  330 
72 Rosiak Renata starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 275  105 
73 Rybicki Marcin starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 251  321 
74 Sawicka Krystyna starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 31  226 
75 Sępoch Aleksandra p.o. dyrektor wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385213  213 
76 Siedlecka Alicja starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
77 Skutnik Jan starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 216  216 
78 Smolarz Artur starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 264 
79 Smolarz Artur stanowisko ds. BHP    KO LUBLIN  081 53 85 264 
80 Sobiech Elżbieta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
81 Sobiesiak Anna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 275  106 
82 Startek Anna starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 30  10 
83 Staszczyk Dominika wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 5385239  309 
84 Suchodolska Monika wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 262  322 
85 Sułkowski Dariusz starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 39  221a 
86 Surma Jerzy starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 215  215 
87 Szarlip Paweł kierowca    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
88 Szczepanik Piotr Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
89 Szczepińska Anna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385241  311 
90 Szubińska Urszula wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 3426861  234 
91 Szwaj Marcin inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
92 Świątek Andrzej wizytator    DZ w Zamościu  846385743 w. 39  19 
93 Tatarczak Marta starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
94 Tempes Aneta starszy specjalista  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 205  205 
95 Trochimiuk Beata specjalista    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
96 Tusińska Anna starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
97 Wac Robert kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
98 Wachowska Monika starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385263 
99 Walczak Ewa wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 244  314 
100 Wardęga Jacek wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 229  309 
101 Wereszczynski Rafał radca prawny  Zespół Radców Prawnych  KO LUBLIN    101 
102 Wnuk Barbara specjalista    DCH w Chełmie  825631960 w. 30  226 
103 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 38  221 
104 Wójcik Beata wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 211  211 
105 Wysk Krzysztof kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385261 
106 Zarajczyk-Gorzko Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
107 Zbroińska Diana starszy inspektor    DCH w Chełmie  825631960  223 
108 Zuń Janusz starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
109 Żelisko Marek starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
110 Żur Monika dyrektor delegatury    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w.23  1a