Oferta pracy - Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa


Powiat:Lubelski
Gmina:Niemce
Szkoła:Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
Adres:21-025 Krasienin Kolonia, Krasienin Kolonia 39
Przedmiot:Edukacja dla bezpieczeństwa
Termin składania dokumentów:2020-12-11
Wymiar zatrudnienia:zastępstwo - 2 godz.
Adres email:szpakowska.zskrasienin@gmail.com
Telefon:sekretariat (81) 756 64 64, dyrektor (81) 756 79 02
Opis oferty:Poszukujemy nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z EDB na okres zastępstwa podczas nieobecności nauczyciela. Wymiar zatrudnienia 2/18

Wymagania:
- wykształcenie pedagogiczne w zakresie przedmiotu - minimum licencjat lub wykształcenie wyższe w zakresie innego przedmiotu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
- zaświadczenie o niekaralności

Aplikacje zawierające:
- CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: krasienin@op.pl dp dnia 10.01.2019


drukuj ofertę