Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł / treść archiwalna

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2020-06-09 11:13:31 zmodyfikowana przez Noskowicz Dariusz
Zobacz aktualną treść
09 czerwca 2020

Poniżej zamieszono wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przed wyborem właściwego wzoru dokumentu prosimy o zwrócenie uwagi na termin zakończenia stażu.

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do 31 sierpnia 2018 roku

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Wnioski nauczycieli, którzy zakończyli staż po 31 sierpnia 2019 r.

- wniosek dyrektora

- wniosek nauczyciela

 

Jednocześnie przypominamy, że nauczyciel przed złożeniem do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zarejestrować się w module rejestracyjnym pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rn Dopiero po rejestracji konta wnioskodawca będzie miał możliwość wydrukowania wypełnionej Karty informacyjnej, którą należy dołączyć do wniosku i składanej dokumentacji. Zamieszczone w Karcie informacyjnej dane będą podstawą sporządzenia decyzji będącej wynikiem przeprowadzonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty postępowania administracyjnego.

Wnioski wraz z dokumentacją powinny być składane w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie (ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin, kancelaria, pokój nr 9) w godzinach 7.30 – 15.30 lub właściwej delegaturze.

Autor: Misiak Jolanta