Jesteś tutaj: Strona główna / Rodzice i uczniowie / Parlament dzieci i młodzieży / artykuł / treść archiwalna

Kształcenie na odległość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2020-03-26 10:35:03 zmodyfikowana przez Misiak Jolanta
Zobacz aktualną treść
26 marca 2020

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

Treść stosownych rozporządzeń - w załącznikach poniżej. Szczegóły wraz z uzasadnieniem dostępne są również na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Załączamy również link do Rozporzązdenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.062.0000530,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobiegani.html

Autor: Sępoch Aleksandra