Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / Konkursy i olimpiady / artykuł / treść archiwalna

Przygotowania do roku szkolnego w nowym ustroju oświatowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2017-08-25 15:56:47 zmodyfikowana przez Misiak Jolanta
Zobacz aktualną treść
25 sierpnia 2017

 

Wdrażana reforma edukacji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem – poinformowali Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty na konferencji prasowej w dniu 25 sierpnia br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Podkreślono, że Minister Edukacji Narodowej wydała akty prawne umożliwiające szkołom prawidłowe i harmonijne rozpoczęcie od 4 września 2017 r. zajęć edukacyjnych, kilka rozporządzeń jest na finalnym etapie ich przyjęcia i zostaną one podpisane jeszcze przed końcem sierpnia br.

Resort edukacji zapewnił adekwatne środki finansowe na wdrażanie przyjętej reformy; subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach, w tegorocznej subwencji oświatowej uwzględniono także środki (313 mln zł) na dostosowanie szkół do wymogów nowego prawa oświatowego, samorządy otrzymają blisko 177 mln zł na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, odprawy dla nauczycieli oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych. W ramach rządowego 3-letniego programu „Aktywna Tablica” samorządy mogą także ubiegać się w 2017 r. o 84 mln zł., w 2018 i 2019 r. do rozdysponowania będzie po 70 mln zł rocznie.

Minister Edukacji Narodowej dopuściła już do użytku szkolnego 178 podręczników do kształcenia ogólnego, do klas I-III szkoły podstawowej – 31 podręczników (w tym 14 do języków obcych), do klas IV-VIII – 147 podręczników. Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych - zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej będą korzystać z podręcznika zapewnionego przez MEN, rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

Kurator Teresa Misiuk podkreśliła, że wszyscy dyrektorzy szkół i placówek przygotowali organizację roku szkolnego 2017/2018 na podstawie przepisów wprowadzających nowy ustrój szkolny. Zakończono cykl szkoleń dla nauczyciele z nowej podstawy programowej, kolejne szkolenia w tym zakresie finansowane będą z budżetu wojewody w ramach tzw. grantów Lubelskiego Kuratora Oświaty. Do Lubelskiego Kuratora Oświaty nie dotarły żadne informacje od dyrektorów szkół i organów prowadzących dotyczących ewentualnych problemów z rozpoczęciem nowego roku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Wojewoda Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty poinformowali ponadto, że wojewódzka nauguracja roku szkolnego 2017/ 2018 odbędzie się 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Autor: Misiak Jolanta