Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ewaluacje zrealizowane w lipcu 2016 roku

8 sierpnia 2016

W lipcu 2016 roku wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 10 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w szkołach województwa lubelskiego, w tym:
• siedem ewaluacji w zakresie: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"; „Dzieci są aktywne"; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";
• jedną w zakresie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych";
• dwie w zakresie: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych";
Ewaluacje zrealizowano w 6 przedszkolach, zespole wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

1.Niepubliczne Przedszkole „Żaczek” w Lublinie

2.Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaczka 2” w Lublinie

3.Gminne Przedszkole w Stróży

4.Przedszkole Niepubliczne „Akademia poziomkowa” w Bychawie

5.Gminne Przedszkole w Spiczynie

6.Zespół Wychowania Przedszkolnego w Burcu

7.Przedszkole w Ciecierzynie

8.Szkoła Podstawowa w Annoborze

9.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach

10.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w RCKU w Puławach
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-08-08 09:23:34
Data publikacji: 2016-08-08 09:28:35
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 6789