Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ewaluacje zrealizowane w kwietniu 2016 roku

10 maja 2016

W kwietniu 2016 roku wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 30 ewaluacji w szkołach województwa lubelskiego, w tym:
- 4 ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty („Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”);
- 26 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w tym:
• 3 w zakresie: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"; „Dzieci są aktywne"; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";
• 22 w zakresie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych";
• jedną w zakresie: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków"; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych".

Ewaluacje problemowe w zakresie wymagania wybranego przez LKO zrealizowano w 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach.
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez MEN zrealizowano w 3 przedszkolach, 9 liceach ogólnokształcących, 10 szkołach policealnych, 2 ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz w centrum kształcenia praktycznego i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus w Lublinie
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Puławach
3. Trzyletnie Zaoczne LO „Szansa” w Lublinie
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Puławach
5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Opolu Lubelskim
6. Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie
7. Policealna Szkoła Medyczna TEB w Lublinie
8. Policealna Szkoła dla Dorosłych Futura-Uroda w Lublinie
9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Lublinie
10. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie
11. Przedszkole nr 6 w Świdniku
12. Policealna Szkoła Służb Ochrony Osób i Mienia „Bodyguard” w Zamościu
13. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TWP dla Dorosłych w Łukowej
14. Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "Promed-Omega" w Zamościu
15. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gromadzie
16. Gimnazjum w Zespole Szkół w Gromadzie
17. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zamościu
18. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zamościu
19. Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie
20. Szkoła Podstawowa w Hulczu
21. Gimnazjum w Hulczu
22. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Białej Podlaskiej
23. Policealne Studium Zawodowe „Lider” w Białej Podlaskiej
24. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radzyniu Podlaskim
25. Samorządowe Przedszkole w Zespole Oświatowym w Brzozowicy Dużej
26. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie
27. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chełmie
28. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiliams” w Chełmie
29. Policealna Szkoła dla Dorosłych „Wiliams” w Chełmie
30. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-05-10 08:04:35
Data publikacji: 2016-05-11 08:36:10
Osoba sporządzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 6490