Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ewaluacje zrealizowane w styczniu 2016 roku

16 lutego 2016

 Ewaluacje zrealizowane w styczniu 2016 roku
W styczniu 2016 roku wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 9 ewaluacji w szkołach województwa lubelskiego, w tym:
- 2 ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty („Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”);
- 7 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w tym:
• 3 w zakresie: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci"; „Dzieci są aktywne"; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";
• 2 w zakresie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej"; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych";
• 1 w zakresie: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów"; „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego";
• 1 w zakresie: „Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki"; „Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji";

Ewaluacje problemowe w zakresie wymagania wybranego przez LKO zrealizowano w szkole podstawowej i gimnazjum.
Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez MEN zrealizowano w 3 przedszkolach, liceum ogólnokształcącym, bursie, szkole policealnej i młodzieżowym domu kultury.

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Lublinie
 3. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’Chikara w Lublinie
 4. Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie -Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie
 5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Łaszczówce
 6. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Łaszczówce
 7. Niepubliczne Przedszkole „Radosna Kraina” w Zamościu
 8. Przedszkole w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
 9. Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej

   

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-02-16 10:49:30
Data publikacji: 2016-02-16 10:57:56
Osoba sporządzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 6289