Kuratorium Oświaty w Lublinie

Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej, wyniki

1 kwietnia 2014

 

Dzisiaj o godz. 9.00  21 096 uczniów klas szóstych w 913 szkołach podstawowych województwa lubelskiego (dane: OKE w Krakowie) przystąpiło do pisania sprawdzianu. Sprawdzian jest badaniem powszechnym i obowiązkowym - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Przebieg sprawdzianu obserwuje 50 desygnowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i działających na podstawie upoważnienia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Podstawą prawną przeprowadzania sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy; sprawdza umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

Uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianu dzisiaj, mają możliwość pisania sprawdzianu w dodatkowym terminie wyznaczonym na  3 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 9:00. Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń do szkół nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 r. (z datą wydania zaświadczenia - 27 czerwca 2014 r.).

 

Wyniki sprawdzianu udostępniane są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzamnacyjnej w Krakowie w zakładce: "Wyniki egzaminów"; link: www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2014-04-01 10:56:18
Data publikacji: 2014-04-01 10:56:38
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 6124