Kuratorium Oświaty w Lublinie

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

26 marca 2012

Badania lekarskie kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego będą przeprowadzane codziennie w Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie w Przychodni przy ul.Langiewicza 6A

w godzinach 8.00 - 17.00 (poniedziałek-czwartek)

w godzinach 8.00 - 15.00 (piątek)

Rejestracja Medycyny Pracy pokój nr 114A, I piętro, tel. 81 524 78 58

Badania przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Kodeksem Pracy.

Osoby kierowane na w/w badania powinny posiadać:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • skierowanie wypełnione przez szkołę z podaniem kierunku kształcenia oraz z wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

Skierowanie powinno ponadto zawierać:

  • pieczęć placówki dydaktycznej;
  • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
  • datę wystawienia skierowania;
  • pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Badania kandydatów do szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wykonywane są bezpłatnie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2012-03-26 10:59:42
Data publikacji: 2012-03-26 12:26:51
Osoba sporządzająca dokument: Gmur Izabela
Osoba wprowadzająca dokument: Jaworowska Dorota
Liczba odwiedzin: 447