Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wyniki przetargu na organizację kolonii letnich dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią z terenu województwa lubelskiego w 2010 r. – oferty wybrane

18 maja 2010

Nazwa zadania
 
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz siedziba (adres) wykonawcy
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Zadanie 1 – organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 360 osób, zlokalizowanego nad morzem
Robert Sajnaj - LUTUR,
 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane w miejscowości letniskowej Rzucewo nad Zatoką Pucką. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny i profilaktyczno – wychowawczy. Korzystna cena osobodnia: 51 zł obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
Zadanie 2 – organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 360 osób, zlokalizowanego w górach
Zachodniopomorski Związek TKKF
70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane
w miejscowościach letniskowych: Zakopane, Biały Dunajec, Murzasichle. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny i profilaktyczno
– wychowawczy. Realna cena osobodnia: 54 zł obejmująca zakwaterowanie w bardzo dobrych warunkach, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
Zadanie 3 – organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 366 osób, zlokalizowanego na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
Biuro Usług Turystycznych
i Edukacyjnych Lider-Tour,
20-081 Lublin, ul. Staszica 18
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane w miejscowości Głębokie na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny i profilaktyczno – wychowawczy. Realna cena osobodnia: 49,70 zł obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
Zadanie 4 – organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 366osób, zlokalizowanego na terenie województwa lubelskiego.
Robert Sajnaj - LUTUR,
 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane w miejscowości letniskowej Szczebrzeszyn. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny i profilaktyczno – wychowawczy. Realna cena osobodnia: 46 zł obejmująca zakwaterowanie w dobrych warunkach, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
Zadanie 5 – organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 360 osób, zlokalizowanego na terenie Pojezierza Mazurskiego
 
Robert Sajnaj - LUTUR,
 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane w miejscowości turystycznej Ostróda. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny i profilaktyczno – wychowawczy. Realna cena osobodnia: 61 zł obejmująca zakwaterowanie w dobrych warunkach, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
 
Zadanie 6 – -organizacja wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży w liczbie 360 osób, zlokalizowanego w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, atrakcyjnych pod względem walorów historycznych i kulturowych.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży PROMYK,
 24-100 Puławy,
 ul. Wojska Polskiego 7
Oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Kolonie zostaną zorganizowane w Kielcach. Organizator zapewnia bogaty program krajoznawczy, kulturalno – rekreacyjny
i profilaktyczno – wychowawczy. Realna cena osobodnia: 55 zł obejmująca zakwaterowanie w dobrych warunkach, wyżywienie i ciekawy program przyczyniła się do wysokiej oceny punktowej.
 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że po upływie 15 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
W załączeniu zbiorcze zestawienie wyników przetargu na organizację kolonii letnich dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią
z terenu województwa lubelskiego w 2010 r.

Przetarg zbiorcze wyniki_10.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2010-05-18 14:46:51
Data publikacji: 2010-05-18 14:47:15
Osoba sporządzająca dokument: Siwek Paweł
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 387