Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2020

 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie,
Pracownicy szkół i placówek
województwa lubelskiego,

Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty przypomina wszystkim o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz kieruje uwagę na szczególne posłannictwo wszystkich, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją odpowiedzialną i wymagającą pracą. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwracam się do Was, Szanowni Państwo, z wyrazami szacunku za ogromny trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, w kształtowanie ich postaw; przyjmijcie Państwo w dniu swojego święta z serca płynące życzenia sukcesów i poczucia satysfakcji z wypełniania tego niełatwego zadania, którego się Państwo podjęli.

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,
Świat nieustannie i coraz szybciej się zmienia, ale niezmiennie potrzebuje światłych i dobrych nauczycieli, nie tylko przekazujących wiedzę, ale też formujących młodego człowieka. To dzięki Wam szkoła jest miejscem, w którym dziecko uczy się poznawać świat, budować więzi z rówieśnikami i wyrusza w podróż ku dojrzałości. Serdecznie dziękuję za mądre przewodnictwo w tej trudnej drodze; dzięki Państwa zaangażowaniu nasi Uczniowie mogą podejmować niełatwe wyzwania współczesności, rozwijać zainteresowania i osiągać sukcesy w dorosłym życiu. Mam świadomość, że często efekty Waszej pracy widoczne są dopiero po latach, życzę zatem, aby Państwa starania docenili obecni i przyszli uczniowie, a pomyślność w życiu osobistym dodawała sił w wypełnianiu wszystkich zawodowych wyzwań. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom odznaczonym i nagrodzonym z okazji Dnia Edukacji Narodowej; cieszę się z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została dostrzeżona i uhonorowana, choć z uwagi na pandemię organizowane uroczystości będą miały w tym roku wymiar symboliczny.
Serdecznie pozdrawiam emerytowanych nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, którzy przez lata służyli oświacie. Życzę Państwu dobrego zdrowia i pozostawania we wdzięcznej pamięci byłych współpracowników, lokalnej społeczności a przede wszystkim – wszystkich uczniów, dla których byliście przewodnikami na ich edukacyjnej drodze.

Drodzy Uczniowie,
Dzień Edukacji Narodowej to także Wasze święto – to Wy jesteście najważniejszym podmiotem systemu edukacji. Wierzę, że prowadzeni przez swoich nauczycieli i wychowawców realizujecie swoje pasje, odkrywacie talenty. Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam sił i odwagi w pogoni za marzeniami; niech wizja ich spełnienia zawsze daje Wam siłę do podejmowania edukacyjnego wysiłku a szkoła i rodzina będą wsparciem w pokonywaniu wszystkich trudności. Nie zrażajcie się przeciwnościami, które towarzyszą Wam teraz i będą towarzyszyć w całym dorosłym życiu; dbajcie o swój rozwój intelektualny i duchowy, rozwijajcie zainteresowania i spełniajcie marzenia, bądźcie odpowiedzialni za siebie, uczcie się odpowiedzialności za innych, z którymi tworzycie społeczności klasowe, szkolne, lokalne.

Szanowni Państwo,
Wyrazy uznania kieruję do wszystkich przyjaciół oświaty, osób, instytucji wspierających szkoły oraz organów je prowadzących, do wszystkich, którzy uznają edukację za priorytet. Serdecznie Państwu dziękuję za sprawne wdrażanie rozwiązań umożliwiających kształcenie w trudnych warunkach pandemii, za uruchamianie mechanizmów łagodzących skutki systematycznego zmniejszania się liczby uczniów, których doświadczamy od kilku lat. Dziękuję za zapobiegliwość, za zapewnianie coraz lepszych warunków nauczania, za współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego oraz organami szkoły; szczególnie w dniu naszego wspólnego święta warto podkreślić, że tylko pełna zrozumienia swoich ról i zadań współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za edukację może łagodzić negatywne skutki trudności, z którymi musimy się mierzyć.
Wszystkim podmiotom, osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój naszej lokalnej oświaty dziękuję za odpowiedzialność i serce oddawane pracy oraz życzę pomyślności w realizacji zawodowych i osobistych wyzwań.

Z wyrazami szacunku
 

Lubelski Kurator Oświaty

/-/ Teresa Misiuk


 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-10-13 11:53:24
Data publikacji: 2020-10-13 11:57:47
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2968