Kuratorium Oświaty w Lublinie

Rozporządzenia dotyczące indywidualnego nauczania oraz rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

10 września 2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubelskiego

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dwa rozporządzenia dotyczące indywidualnego nauczania oraz rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Ułatwienia w funkcjonowaniu szkół w nowym roku szkolnym – rozporządzenia podpisane” zamieszczone zostały informacje i wyjaśnienia dotyczące organizacji zajęć indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w rozporządzeń.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000153701.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  - https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000153801.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000153901.pdf

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-09-10 13:36:40
Data publikacji: 2020-09-10 13:36:49
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2029