Kuratorium Oświaty w Lublinie

Odbudowa systemu wsparcia dla nauczycieli

25 września 2019

 

25 września 2019 roku w „Sali Kolumnowej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, wręczyła wyłonionym w postępowaniu konkursowym nauczycielom akty powierzeń zadań doradcy metodycznego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN).
Doradztwo metodyczne jest istotnym czynnikiem podnoszenia jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększania efektywności pracy nauczycieli. Nowy system wsparcia, którego odbudowa rozpoczęła się wraz z inauguracją roku szkolnego 2019/2020, jest finansowany ze środków budżetu państwa poprzez budżety poszczególnych wojewodów. W naszym województwie przeznaczono na ten cel w bieżącym roku ponad 4 miliony złotych.
Zadania doradcy metodycznego w województwie lubelskim są powierzane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z dyrektorem LSCDN oraz dyrektorem szkoły, w której nauczyciel wykonujący zadania doradcy jest zatrudniony. Nauczyciele realizujący zadania doradcy metodycznego są zatrudniani w ramach dodatkowej umowy o pracę przez dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Dyrektor ww. placówki wspiera działania dydaktyczne i organizacyjnie doradców oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją ich zadań.
Do zadań doradcy metodycznego należy przede wszystkim wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania oraz podejmowaniu działań innowacyjnych.
W naszym województwie w roku szkolnym od 1 września tego roku zadania doradcy pełni 86 nauczycieli 24 specjalności. Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim podzielona jest na 4 centra:
Centrum - Biała Podlaska, obejmujące powiaty:
miasto Biała Podlaska
powiat bialski
powiat parczewski
powiat radzyński

Centrum – Chełm, obejmujące powiaty:
miasto Chełm
powiat chełmski
powiat krasnostawski
powiat włodawski

Centrum – Zamość, obejmujące powiaty:
miasto Zamość
powiat zamojski
powiat hrubieszowski
powiat biłgorajski
powiat tomaszowski

Centrum – Lublin, obejmujące powiaty:
miasto Lublin
powiat lubelski
powiat łęczyński
powiat świdnicki
powiat lubartowski
powiat rycki
powiat puławski
powiat opolski
powiat kraśnicki
powiat janowski
powiat łukowski
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-09-25 13:15:12
Data publikacji: 2019-09-25 13:17:02
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2962