Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 maja 2019

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.
Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.
W roku 2019 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2018/2019:
1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,
2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .
Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.
Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób.
Po ogłoszeniu konkursu uczniowie przesyłają materiały zgłoszeniowe do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 8 czerwca 2019r. (liczy się data stempla pocztowego). Komisja konkursowa ocenia nadesłane materiały i wskazuje uczniów do finału.
Zaproszenie wszystkich finalistów na część finałową jest istotne z uwagi na ich uczestnictwo w planowanych warsztatach artystycznych, przesłuchania przed komisją i konieczność obserwacji ich postępów.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-22 10:28:37
Data publikacji: 2019-05-22 10:42:54
Osoba sporządzająca dokument: Pawłowski Artur
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 101