Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Wspomaganie / artykuł

Uroczyste otwarcie pierwszych pracowni biologicznych sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 maja 2019

Przed ośmioma miesiącami - w dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Pawłem Gilowskim.
Celem porozumienia o współpracy w zakresie wspierania edukacji przyrodniczo-ekologicznej ukierunkowanej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego gospodarowania jego zasobami jest inspirowanie, motywowanie i udzielanie wsparcia w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego.
Pierwszym, realizowanym wspólnie przez strony porozumienia, przedsięwzięciem był konkurs dla szkół podstawowych organizowany dla uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem!”.
Nagrodę główną w konkursie stanowiło wyposażenie pracowni biologicznej zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. 17 grudnia 2018 r., na uroczystej gali podsumowującej konkurs, 25 nagrodzonych szkół odebrało z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW czeki o wartości 35 tysięcy złotych. Od tego dnia rozpoczęły się w szkołach przygotowania do właściwego wydatkowania otrzymanych środków (w tym uzyskanie pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty do przedłożonego wykazu planowanych zakupów).
Z radością przyjęliśmy informację, iż pierwsze szkoły z sukcesem zakończyły proces tworzenia, doposażania, unowocześniania (stosownie do indywidualnych potrzeb) pracowni biologicznych, umożliwiających dzieciom i młodzieży szkół podstawowych atrakcyjne, aktywne, innowacyjne poznawanie świata  przyrody.
W dniu 20 maja 2019 r. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorzem Grzywaczewskim dokonali uroczystego otwarcia przedmiotowych pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Uroczystości otwarcia pracowni swoją obecnością uświetnił poseł na Sejm RP VIII kadencji Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży p. Tomasz Zieliński – pomysłodawca i inicjator podejmowanych działań. Wśród zaproszonych gości znaleźli się też: zaangażowani w realizację projektu pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z Dyrektorem Delegatury p. Moniką Żur, przedstawiciele samorządu terytorialnego z Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego p. Wojciechem Żukowskim, Wicestarostą Tomaszowskim p. Jarosławem Korzeniem, Burmistrzem Krasnobrodu p. Kazimierzem Misztalem, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, instytucji współpracujących z nagrodzonymi szkołami, przedstawiciele rodziców i uczniów i rad pedagogicznych.
Szczególną atrakcją dla uczestników obydwu uroczystości była możliwość obserwowania autentycznej pracy uczniów, wykorzystujących nowo zakupione pomoce dydaktyczne w procesie uczenia się, co jak podkreślali wszyscy zaproszeni gości, stanowi największą wartość podjętego przedsięwzięcia. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-21 11:20:03
Data publikacji: 2019-05-21 11:22:23
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 412

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-21 12:15:27Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja