Projekt pt. "Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 kwietnia 2019

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół średnich województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej realizowanych w ramach III misji uczelni do 31.12.2021 roku.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 600 uczniów zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w wieku 17-19 lat, w tym 360 kobiet oraz 240 mężczyzn posiadających status ucznia klasy przedmaturalnej lub maturalnej szkoły średniej z województwa lubelskiego.

Projekt zakłada realizację zajęć w ramach następujących obszarów tematycznych:

BLOK A (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMCS)

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE (8 godz.)
  • Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godz.)
  • Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godz.)
  • Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godz.)

BLOK B (zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii UMCS)

  • Mobilność zawodowa w UE (6 godz.)
  • Przedsiębiorczość w UE (6 godz.)
  • Środowisko edukacyjne w UE (6 godz.)
  • Aktywność społeczna w UE (6 godz.)

Projekt przewiduje, że każdy uczestnik weźmie udział w 2 modułach zajęć, po 1 z danego bloku tematycznego - łącznie 14 godz./ 1 gr. Uczestnicy w ramach udziału w projekcie otrzymają także zestaw materiałów biurowych, poczęstunek oraz obiad.
Wszelakie działania w Projekcie prowadzone są z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz rekrutacji do udziału w projekcie dostępne są w Biurze Projektu, mieszczącym się w Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy ul. Zana 11 w Lublinie. Kontakt pod nr tel. 81 537 54 45 oraz na stronie internetowej: www.umcs.pl/pl/projekt-swiadomy-obywatel-ue,16379.htm. Rekrutacja potrwa do 15 czerwca 2019 roku.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-04-30 10:37:28
Data publikacji: 2019-04-30 13:05:07
Osoba sporządzająca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 2805