XX Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 lutego 2019

Do Konkursu zaproszeni są uczniowie wszystkich rodzajów szkół oraz osoby dorosłe (spoza systemu szkolnego), z województwa lubelskiego jak i z innych województw. Uczestnicy będą oceniami w czterech kategoriach: 1 - klasy 0-III; 2- klasy IV-VI; 3 - klasy VII-VIII i gimnazja; 4 - szkoły ponadgimnazjalne, studenci, osoby spoza sytemu szkolnego (bez ograniczenia wieku). Utwory poetyckie oraz fragmenty prozy wyłącznie twórców ludowych.

Organizatorzy przewidują nagrody specjalne za najlepsze prezentacje mówione gwarą.

Karty zgłoszeń należy przesyłać do 11.03. 2019 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki
e-mail: gok@gminaborki.pl z dopiskiem „Konkurs recytatorski”.

Prezentacje finałowe odbędą się 23 marca 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

W załączeniu Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-02-20 09:44:43
Data publikacji: 2019-02-20 12:34:48
Osoba sporządzająca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 398