Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobieganiu przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 lutego 2019

Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobiegania przemocy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi informuje o otwartych naborach na projekty w ramach środków unijnych, które dotyczą tematyki handlu ludźmi. Pod poniższymi linkami znajdują się konkretne informacje dot. tematów, celów oraz warunków kwalifikowalności.
1. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie budowania potencjału w dziedzinie praw dziecka i wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom REC-RCHI-PROF-AG-2019:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

2. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet REC-RDAP-GBV-AG-2019:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

3. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania skutecznego wdrażania zasady niedyskryminacji REC-RDIS-DISC-AG-2019:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

4. Zaproszenie do składania wniosków w celu zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji oraz do monitorowania, zapobiegania i zwalczania mowy nienawiści w Internecie REC-RRAC-RACI-AG-2019:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-02-08 14:40:52
Data publikacji: 2019-02-08 14:46:51
Osoba sporządzająca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 5185