Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Informacja dla uczestników konferencji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 stycznia 2019

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty. Możesz się z nami skontaktować w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub telefonicznie tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail kurator@kuratorium.lublin.pl.

Aby lepiej chronić Twoje dane powołaliśmy inspektora ochrony danych. Ochroną danych zajmuje się Artur Smolarz. Możesz się z nim skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych telefonicznie tel. 81 53 85 264 w godzinach pracy urzędu, lub poprzez e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl.

W naszym urzędzie wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające Twoje dane przed: udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym.

Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników konferencji.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.

Twoje dane przetwarzali będziemy w związku z organizacją konferencji, po czym zostaną usunięte.

Pamiętaj, że masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.

Masz prawo cofnąć wydaną zgodę na przetwarzanie danych.

Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zakres danych jakich od Ciebie żądamy w celu prawidłowego przeprowadzenia naboru to imię, nazwisko oraz nazwa szkoły.

Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-01-17 08:55:45
Data publikacji: 2019-01-17 09:00:22
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 399