„Rola szkolnego doradztwa zawodowego w kształtowaniu kariery edukacyjnej uczniów” - konferencja dla dyrektorów i doradców zawodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 grudnia 2018

W dniu 12 grudnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowała w Zespole Szkół Technicznych im. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie (w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10”) konferencję dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych i nauczycieli, którzy realizują doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych objętych nadzorem Delegatury w Chełmie.
Celem konferencji było udzielenie wsparcia szkołom w planowaniu i organizowaniu szkolnego systemu doradztwa zawodowego obejmującego celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania, podlegające wewnętrznej ewaluacji.
Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wspomagania uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Podczas konferencji omówione zostały przepisy prawa z zakresu doradztwa zawodowego, formy i metody wspomagania doradców zawodowych i nauczycieli oferowane przez Lubelski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz instytucje rynku pracy. Ponadto zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk.
W konferencji uczestniczyli: Pan Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty w Lublinie, Pani Anna Pańczyk - Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek, Pan Arkadiusz Kwieciński - Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Elżbieta Waleczek reprezentująca Pana Jakuba Banaszka - Prezydenta Miasta Chełm, Pani Barbara Krawczyk - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Pani Iwona Lipiec - konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie doradztwa zawodowego Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doradca zawodowy Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Pani Dorota Cywińska - Kierownik Filii w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pani Anna Malawska - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, Pan Wiesław Wróblewski - specjalista ds. programów europejskich Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, Pani Lucyna Sidoruk - doradca zawodowy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, Pani Ewa Stefaniak - doradca zawodowy Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-12-15 08:33:45
Data publikacji: 2018-12-15 10:54:02
Osoba sporządzająca dokument: Lik-Matuła Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Kwieciński Arkadiusz
Liczba odwiedzin: 933

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-15 12:53:13Lik-Matuła EwaModyfikacja treściPoprzednia wersja