Współpraca dyrektora szkoły z sądem w kontekście problemów rodzinnych ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 grudnia 2018

W dniu 13 grudnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowała konferencję pt. „Współpraca dyrektora szkoły z sądem w kontekście problemów rodzinnych ucznia” adresowaną do dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych objętych nadzorem Delegatury w Chełmie. Miejscem konferencji była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie. Uświetniła ją część artystyczna poświęcona 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej.
Jednym z podstawowych warunków sukcesu edukacyjno-wychowawczego szkoły jest budowanie właściwych kontaktów z rodzicami uczniów. Niestety, zdarza się, że rodzice/prawni opiekunowie nie zawsze są zainteresowani poprawnymi relacjami ze szkołą. Postępowanie z takimi rodzicami nie należy do łatwych, niemniej jednak szkoła powinna dążyć do wypracowania jak najlepszych form współpracy z rodzicami, które mają służyć doboru dziecka. Zagadnienia omawiane podczas konferencji miały na celu pomóc dyrektorom podejmować właściwe działania w rozwiazywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych w relacjach szkoła – rodzic.
W trakcie konferencji omówione zostały następujące tematy: „Uprawnienia szkoły w okresie toczącej się sprawy rozwodowej rodziców lub w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, zawiadomienie sądu o wgląd w sytuację rodziny, w tym aspekcie uregulowania władzy rodzicielskiej”, „Wykonywanie środków wychowawczych w postaci nadzoru kuratora sądowego (w tym rola i zadania kuratora sądowego w zakresie współpracy ze szkołami)”, „Cyberprzestępczość i przestępstwa narkotykowe w szkole”, „Współpraca szkoły z „rodzicem trudnym” w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych ucznia - zasady komunikacji”, „Możliwości prawne dyrektora szkoły/nauczyciela w przypadku uporczywego nękania przez rodzica/rodziców”.
W konferencji uczestniczyli: Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Pan Arkadiusz Kwieciński Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Beata Kita, reprezentująca Pana Jakuba Banaszka Prezydenta Miasta Chełm, aspirant sztabowy Pan Artur Panasiuk Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, reprezentujący Pana Mariusza Kołtuna Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Pan Leszek Breś - Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Chełmie, Pani Grażyna Pachowska - Kierownik II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Chełmie, Pani Anna Pietrzak-Dragan - prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie, Pani Katarzyna Kaszuba - młodszy aspirant Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Marcin Kiczyński - aspirant Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Pani Aneta Paszkiewicz - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. W konferencji udział wzięło 152 dyrektorów placówek oświatowych.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-12-14 15:11:42
Data publikacji: 2018-12-14 15:14:45
Osoba sporządzająca dokument: Barbara Wnuk
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Wnuk
Liczba odwiedzin: 791

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-15 13:04:24Kwieciński ArkadiuszModyfikacja treściPoprzednia wersja