Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Dzień Edukacji Narodowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 października 2018

 

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Rodzice, Uczniowie,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Pracownicy oświaty
województwa lubelskiego

 

14 października w uroczystej atmosferze świętujemy Dzień Edukacji Narodowej upamiętniający rocznicę ustanowienia przez Sejm w 1773 roku pierwszej zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, instytucji oświaty publicznej. Z dumą należy podkreślić, że Polska stała się wówczas pionierem w tworzeniu powszechnego systemu kształcenia, a podjęte przez Komisję Edukacji Narodowej reformy – podstawą nowoczesnej edukacji. Dzięki tej inicjatywie w zniewalanej przez ościenne mocarstwa Rzeczypospolitej nie zabrakło intelektualnych elit, które przez lata zaborów podtrzymywały w kolejnych pokoleniach nieodparte pragnienie wolności.

Do tego dziedzictwa odwołujemy się co roku obchodząc uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczne święto przeżywamy jednak w sposób szczególny – przypada ono w roku 100. lecia niepodległości naszej Ojczyzny i jest wspaniałą okazją, aby podziękować wszystkim, którzy wspólnie tworzą teraźniejszość polskiej szkoły i przyszłość naszego kraju. Tak, jak w czasach Komisji Edukacji Narodowej a później w trudnych latach odtwarzania naszej państwowości, również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem a dbałość o jakość kształcenia i wychowania młodego pokolenia – dążeniem całego oświatowego środowiska i priorytetem wszystkich instytucji odpowiedzialnych za jej rozwój .

Proces kształcenia i wychowania jest zadaniem trudnym i wymagającym – z najwyższym szacunkiem odnoszę się do nauczycielskiego profesjonalizmu i odpowiedzialności, doceniam zaangażowanie i wysiłek konieczny do realizowania wszystkich edukacyjnych wyzwań. Jestem przekonana, że budowanie autorytetu zawodu nauczyciela to nie tylko konieczne legislacyjne inicjatywy, ale przede wszystkim efekt zaangażowania i wysiłku pedagogów. Proszę Państwa o przyjęcie z okazji naszego wspólnego święta podziękowania za codzienny trud dydaktyczno-wychowawczych działań, kształtowanie patriotycznych i społecznych postaw, wskazywanie wartości budujących wspólnotę ludzi pamiętających o dorobku poprzednich pokoleń i pozwalających podejmować wyzwania przyszłości. Życzę, aby niełatwa misja Nauczyciela, Pedagoga i Wychowawcy przyniosła pożądane efekty, radość i satysfakcję a także świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości. Serdecznie gratuluję wszystkim osobom odznaczonym i nagrodzonym; cieszę się z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została dostrzeżona i uhonorowana.
Serdecznie pozdrawiam emerytowanych nauczycieli i dyrektorów, którzy przez lata służyli uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu swoim wysiłkiem i zaangażowaniem. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę dobrego zdrowia i pozostawania we wdzięcznej pamięci byłych współpracowników, a przede wszystkim – pokoleń uczniów, dla których byliście Państwo przewodnikami na edukacyjnej drodze.

Obecnie oświata stoi przed poważnymi wyzwaniami dyktowanymi przez przede wszystkim przez niekorzystne procesy demograficzne i wynikające z nich konieczne zmiany struktury kształcenia. Wyrazy uznania kieruję do wszystkich organów prowadzących oraz instytucji wspierających szkoły, które traktują edukację za priorytet i dziękuję im za poszukiwanie oraz uruchamianie mechanizmów łagodzących skutki systematycznego zmniejszania się liczby uczniów. Dziękuję za zapewnianie coraz lepszych warunków nauczania, za współdziałanie z resortem edukacji, organem nadzoru pedagogicznego i organami szkoły we wprowadzaniu koniecznych zmian; szczególnie w dniu naszego wspólnego święta warto podkreślić, że tylko pełna zrozumienia swoich ról i zadań współpraca wszystkich wymienionych podmiotów jest gwarancją odpowiedniego wykształcenia i wychowania kolejnych pokoleń Polaków.

Życzliwe pozdrowienia kieruję do Rodziców; dziękując Państwu za wysiłek wspierania dzieci w ich edukacyjnym rozwoju zwracam się z prośbą o stałą współpracę ze szkołą i aktywne uczestnictwo w pracach jej ważnego organu - Radzie Rodziców. Jestem przekonana, że wspólne działania przełożą się na sukcesy uczniów i przyniosą Państwu satysfakcję.

Z wdzięcznością zwracam się do uczniów, którzy są głównym podmiotem systemu edukacji. Wielokrotnie byłam świadkiem waszych edukacyjnych, artystycznych i sportowych osiągnięć, wielu z Was z sukcesem reprezentuje swoją szkołę, nasz region i Polskę w licznych konkursach, międzynarodowych projektach i akcjach charytatywnych. Jestem dumna z efektów Waszej pracy i życzę, abyście potrafili dostrzec w szkole szansę na realizację własnych celów i marzeń. Niech wizja ich spełnienia daje Wam chęć i siłę do dalszego edukacyjnego wysiłku a szkoła i rodzina – wsparcie w pokonywaniu trudności, które zawsze będą się pojawiać.

Wszystkim pracownikom i przyjaciołom oświaty składam najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w roku 100. lecia Niepodległej będzie ważnym dla wszystkich pokoleń Polaków świętem wspólnoty ludzi, których dzisiejsza praca buduje dobrą przyszłość.


Z wyrazami szacunku

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-10-10 13:09:35
Data publikacji: 2018-10-10 13:14:00
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1783

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-12 09:02:41Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja