Chełm u Progu Niepodległości Polski w 1918 Roku - sesja historyczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
04 października 2018

     Celem sesji historycznej było zwrócenie uwagi na wybrane fakty oraz szersze konteksty wydarzeń historycznych, jakie w czasie odradzania się Rzeczypospolitej miały miejsce w Chełmie, a także powiązanie ich z historycznymi postaciami takimi jak Marszałek Józef Piłsudski, biskup Achilles Ratti czy gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. Zwrócono uwagę na wpływ tych postaci i wydarzeń na współczesną kontynuację wartości niepodległościowych i patriotycznych w systemie wychowania młodzieży polskiej, odnosząc je także do wydarzeń z listopada 1918 roku, jakie miały miejsce we Lwowie.
     Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza świętą za Ojczyznę sprawowana w sąsiadującym z muzeum kościołem parafialnym pw. Rozesłania Apostołów. Głównym celebransem był ks. kanonik Józef Piłat, proboszcz parafii, który w homilii odniósł się do kilku aspektów wolności i niepodległości w ujęciu historycznym i personalnym. Oprawę mszy św. stanowiły m.in. poczty sztandarowe z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, jak też specjalne wezwania modlitewne kierowane przez młodzież.

Przed sesją – pod tablicą upamiętniającą gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – złożone zostały wiązanki kwiatów.
     Największa sala wystawowa muzeum z trudem pomieściła ok. 200 słuchaczy. Sesję rozpoczął świetny program słowno-muzyczny „Dla Niepodległej” w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, którą do występu przygotowali: nauczyciele Iwona Grabczuk, Beata Tomaszewska oraz Krzysztof Olejniczak.
Prowadzący sesję - Krystyna Mart, dyrektor muzeum i Henryk Radej, wizytator kuratorium - serdecznie powitali gości oficjalnych, wśród których znaleźli się: ks. Józef Piłat - proboszcz Parafii pw. Rozesłania Apostołów, Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty w Lublinie, Monika Szumiło - zastępca dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturze w Chełmie, Arkadiusz Kwieciński - dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Joanna Grochola - kierownik Oddziału Chełmskiego Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk - dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm.

Wszystkich zebranych w ciepłych słowach powitali: Eugeniusz Pelak i Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk.
W części merytorycznej prelegenci wygłosili następujące referaty:

  • „Ojcowie niepodległości” - profesor Tomasz Panfil, wykładowca KUL,naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie,
  • „Achilles Ratti, wizytator apostolski w Polsce i na Litwie w okresie przełomu. Wizyta w Chełmie 15.09.1918 roku” - profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ucrainicum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładowca KUL i PWSZ w Chełmie,
  • „Związki Józefa Piłsudskiego z Chełmem i ziemią chełmską” - mgr Zbigniew Lubaszewski, nauczyciel-historyk w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, a także pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej,
  • „Generał Gustaw Orlicz–Dreszer a Chełm wczoraj i dziś” – mgr Sławomir Rogucki, nauczyciel-historyk w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz–Dreszera w Chełmie,
  • „Orlęta Lwowskie – nieprzemijająca legenda. Działania wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie – mgr Tomasz Marczewski, nauczyciel-historyk w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.

     Podsumowania sesji dokonał Wicekurator Oświaty, Eugeniusz Pelak, który podziękował organizatorom realizacji cennego dla odbiorców przedsięwzięcia, a jednocześnie podkreślił wagę historycznych wydarzeń we współczesnym wychowaniu patriotycznym młodzieży.

       Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa historyczna pt. „Marszałek Józef Piłsudski, Honorowy Obywatel miasta Chełm."

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-10-04 12:41:21
Data publikacji: 2018-10-08 11:21:32
Osoba sporządzająca dokument: Radej Henryk
Osoba wprowadzająca dokument: Kwieciński Arkadiusz
Liczba odwiedzin: 8232

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-12-14 23:02:02Radej HenrykModyfikacja treściPoprzednia wersja
2018-10-10 08:34:23Radej HenrykModyfikacja treściPoprzednia wersja