Wyprawka szkolna 2018- podpisanie uchwały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 września 2018

WEA.3112.109.2018.MP

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, i Wójtowie Gmin województwa lubelskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom, o programie
i sposobie jego realizacji. Do pisma załączam opis Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, który zawiera informacje dotyczące celu programu, beneficjentów, sposobu realizacji i finansowania, trybu udzielania pomocy w ramach programu oraz harmonogram działań ujętych w programie. Nadmieniam, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna, również została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz.1796).

Kurator Oświaty w Lublinie

Teresa Misiuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-09-24 14:08:00
Data publikacji: 2018-09-24 14:24:56
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1069