UWAGA ZMIANA TERMINU do 31 października 2018 r. Konkurs dla szkół podstawowych "25 na piątkę z plusem!"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 września 2018

W dniu 13 września 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Pawłem Gilowskim.

Celem porozumienia o współpracy w zakresie wspierania edukacji przyrodniczo-ekologicznej ukierunkowanej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego gospodarowania jego zasobami jest inspirowanie, motywowanie i udzielanie wsparcia w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostały założenia pierwszego realizowanego wspólnie przez strony porozumienia przedsięwzięcia, jakim jest konkurs dla szkół podstawowych organizowany dla uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem!”.

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych województwa lubelskiego (o pełnym stopniu organizacyjnym).

Nagrodę główną w konkursie stanowi wyposażenie pracowni biologicznej zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej dla przedmiotu biologia. Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie 25 nagród głównych. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną pracę. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r., zgodnie z „Regulaminem konkursu”. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 17 października 2018 r. W związku z dużym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów, Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wydłuża do dnia 31 października br. termin na składanie wniosków. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie konkursu.

Organizatorzy Konkursu podkreślili spójność kierunku realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ze Strategią Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na lata 2017-2020.

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-09-14 12:51:20
Data publikacji: 2018-09-14 12:51:41
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 2572

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-10 12:13:21Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja