Wstępny podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 sierpnia 2018

Lublin, dnia 23 sierpnia 2018 r.

WEA.3112.88 .2018.BD

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2018 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 9 371 862 zł.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmin na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że gminy powinny wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych” zgodnie z art.70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu proszę przekazać zgodnie z załączonym wzorem tabeli (załącznik nr 2) w wersji elektronicznej na adres: dotacje@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2018 r.

W załączeniu zbiorcze zestawienie podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień- grudzień 2018 r. dla województwa lubelskiego (załącznik nr 1) oraz wzór tabeli do weryfikacji (załącznik nr 2).

Jednocześnie przypominamy o stosowaniu art.171 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-08-23 14:40:38
Data publikacji: 2018-08-23 14:40:53
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 4304

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-23 14:42:08Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja