Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 sierpnia 2018

25 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy. W regulacji zaakcentowano rolę Policji i państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych, jako ważnych partnerów szkoły w działaniach profilaktycznych.

Mając na uwadze skuteczność prowadzonej przez szkoły i placówki profilaktyki narkomanii, w rozporządzeniu podkreślono, że wszystkie działania powinny być podejmowane na podstawie wyników aktualnej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących oraz stanowić integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii stworzyło System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie są w bazie programów rekomendowanych (http://www.programyrekomendowane.pl; http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179; www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne.

Szkoły, które realizują autorskie programy mogą, po spełnieniu opisanych w Systemie warunków, zgłaszać je do oceny i zamieszczenia w ww. bazie. Szkoły i placówki oświatowe w nowych roku szkolnym otrzymają również dodatkowe wsparcie w postaci narzędzi badawczych do prowadzenia diagnozy oraz rekomendacje umożliwiające efektywne prowadzenie działań profilaktycznych, a także adekwatne ich planowanie.

W załączeniu informacja ORE na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-08-14 11:37:46
Data publikacji: 2018-08-14 11:41:03
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 2134