Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 maja 2018

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Celem konkursu jest utworzenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można pod poniższym linkiem: efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-005-18-wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen/

Nabór w konkursie trwa od 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-05-15 14:25:30
Data publikacji: 2018-05-15 14:27:06
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5061