Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 kwietnia 2018

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe zorganizował przedsięwzięcie pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. To jedno z wielu działań wpisujących się w zainicjowaną przed rokiem akcję promującą szkoły kształcące w zawodach, której w Lublinie nadano nazwę „Zawodowy strzał w 10!”.

W porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, we wszystkich powiatach z terenu działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu (Miasto Zamość, powiat biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski) odbyły się atrakcyjne pokazy i prezentacje służące promocji szkolnictwa zawodowego. Celem imprezy było nie tylko zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych (branżowych i technikach), ale też zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów, iż szkoła zawodowa to wybór gorszy, świadczący o niskich ambicjach i zdolnościach.

Kilkugodzinna impreza, adresowana do uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniów klas VII szkół podstawowych, nauczycieli, wychowawców, szkolnych doradców zawodowych oraz społeczności lokalnej, stanowiła także promocję zawodów zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, dlatego aktywny udział w przedsięwzięciu wzięli lokalni pracodawcy współpracujący ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Wydarzeniem towarzyszącym prezentacjom przygotowanym przez szkoły była konferencja dla doradców zawodowych szkół podstawowych (i wygaszanych gimnazjów), podczas której skupiono się na takich kwestiach, jak: rola doradcy w budowanie wizerunku szkoły zawodowej (branżowej i technikum) jako szkoły pozytywnego wyboru, poznanie istoty szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem powiązania tej drogi kształcenia z branżą (konkretną gałęzią gospodarki) i pracodawcą.

Przedsięwzięcie odbywało się równolegle w 5 miejscach:

  1. Powiat biłgorajski - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj;
  2. Powiat hrubieszowski - Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 a,
    22-500 Hrubieszów;
  3. Powiat tomaszowski - Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki
    i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lub.;
  4. Powiat zamojski - Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec;
  5. Miasto Zamość - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość.

Podczas imprezy, na 125 pomysłowo przygotowanych stoiskach, zaprezentowano wszystkie zawody, w których kształcą szkoły objęte nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Przedsięwzięciu towarzyszyła konferencja prasowa, w trakcie której o wartości szkolnictwa zawodowego mówili: Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Dyrektor Delegatury w Zamościu Pan Tomasz Zieliński oraz Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-04-17 10:23:07
Data publikacji: 2018-04-17 10:25:04
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1148