Obowiązujące w 2018 roku formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
01 lutego 2018

Uwaga!

1.  Wnioski o przekazanie środków oraz rozliczenia miesięczne należy składać w wersji papierowej oraz przesłać ich wersje elektroniczne   (skan lub plik Excel) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.

2.  Terminy dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy:

  • do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki od otrzymanych środków – termin zwrotu odsetek na rachunek LUW w Lublinie;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym gmina otrzymała dofinansowanie – termin złożenia miesięcznego rozliczenia;
  • 19 grudnia 2018 r. – ostateczny termin składania wniosków o przekazanie środków;
  • 31 grudnia 2018 r. – ostateczny termin wykorzystania otrzymanych w 2018 r. środków;
  • 07 stycznia 2019 r. – ostateczny termin zwrotu odsetek oraz niewykorzystanych w 2018 r. środków;
  • 08 stycznia 2019 r. – termin przekazania miesięcznego rozliczenia za miesiąc grudzień 2018 r.

3.  Dotyczy załącznika nr 1 (wniosku o przekazanie środków): jeżeli tego samego młodocianego dotyczą dwie lub więcej decyzji przyznających dofinansowanie, proszę scalić odpowiednie wiersze w kolumnie 4 i wpisać liczbę 1.

4.  Dotyczy załącznika nr 2 (rozliczenia miesięcznego): liczby lub środki z kolumny 1, 2, 3, 4, 7 należy wykazywać w kolejnych rozliczeniach narastająco.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-02-01 08:08:04
Data publikacji: 2018-02-01 10:16:19
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 3023