Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki o bł. Bolesławie Lament

  • Drukuj zawartoœć bieżšcej strony
16 stycznia 2018

Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalnoœć wychowawczš.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogš w nim wzišć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakštków całego œwiata.
Organizatorzy oczekujš na prace do 25 kwietnia 2018 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastšpi 21 czerwca 2018 roku. Nagrody i dyplomy zostanš przekazane do końca wrzeœnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdujš się w załšczonym Regulaminie oraz plakacie.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniajšcy informację: Kuratorium Oœwiaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-01-16 09:12:53
Data publikacji: 2018-01-16 09:22:28
Osoba sporzšdzajšca dokument: Guzowska Anna
Osoba wprowadzajšca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 485