Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 stycznia 2018

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

Informuję, że została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Zasady dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy zostały szczegółowo określone w treści „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018”, które zostanie zawarte pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, a Gminą.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o sporządzenie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy, zgodnie z załączonym wzorem tabeli w pliku MS Excel. Gminy które nie zdążyły otrzymać dofinansowania do końca 2017 r., proszone są o wpisanie zapotrzebowania na zaległe środki w wierszu dotyczącym miesiąca lutego 2018 r. Jeżeli Gmina w bieżącym roku nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tzw. tabeli negatywnej (zerowej).

Porozumienia będą sukcesywnie przekazywane samorządom na podstawie informacji zawartych w harmonogramach. Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. w wersji elektronicznej na adres mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej.
 

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-01-15 08:54:38
Data publikacji: 2018-01-15 13:06:05
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 2853