Wyniki konkursu "Nauczyciel - Innowator"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że  do konkursu "Nauczyciel - Innowator" dyrektorzy szkół podstawowych z województwa lubelskiego zgłosili 12 nauczycieli, którzy podczas prowadzonych przez siebie zajęć wykorzystują nowoczesne technologie oraz pomoce dydaktyczne określone w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Wraz ze zgłoszeniami należało przesłać adres strony www, na której zamieszczono film z lekcji prowadzonej według opracowanego przez zgłoszonego nauczyciela scenariusza oraz uzasadnienie, dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien otrzymać tytuł "Nauczyciela - Innowatora".

Lubelski Kurator Oświaty powołał Komisję Konkursową, która oceniła przesłane filmy biorąc pod uwagę:

  • zgodność z założeniami Konkursu;
  • nowatorski sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych podczas zajęć edukacyjnych;
  • orginalność scenariusza zajęć;
  • ciekawy sposób ujęcia tematu;
  • techniczne wykonanie materiału filmowego;
  • dołączone do zgłoszenia uzasadnienie przystąpienia do konkursu.

Podczas obrad  Komisja Konkursowa miała za zadanie wyłonienie spośród wszystkich uczestników Konkursu jednego laureata.

Została nim Pani Aleksandra Luchowska-Bartnik - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

Pełna lista osób nagrodzonych dostępna jest na stronie internetowej MEN pod adresem:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauczyciel-innowator-nagrodzeni-w-konkursie-men.html

Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w lutym 2018 r. w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy laureatce i bardzo dziękujemy za udział wszystkim uczestniczącym w konkursie nauczycielom.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-01-03 13:02:07
Data publikacji: 2018-01-03 13:02:50
Osoba sporządzająca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzająca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 1071