„Nauczyciel – Innowator” - konkurs MEN

  • Drukuj zawartoœć bieżšcej strony
30 listopada 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs "Nauczyciel - Innowator" dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujšcych kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwoœci.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotujš najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych okreœlonych w rzšdowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 29 listopada 2017 r. (dzień ogłoszenia konkursu) do 22 grudnia 2017 r. (dzień zakończenia składania zgłoszeń). Ogłoszenie wyników konkursu nastšpi nie póŸniej niż do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg konkursu okreœlone sš w regulaminie konkursu (w załšczeniu).

Warunkami konkursu objęte sš wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział w Rzšdowym programie „Aktywna tablica”.

Koordynacjš konkursu na terenie województwa lubelskiego zajmuje się Pan Zbigniew Niderla - wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji w Kuratorium Oœwiaty w Lublinie tel. 81 53-85-206.

Zgłoszenie do konkursu należy przesyłać elektronicznie na adres: aktywnatablica@kuratorium.lublin.pl (Wzór zgłoszenia w załšczeniu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniajšcy informację: Kuratorium Oœwiaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-11-30 14:27:50
Data publikacji: 2017-11-30 14:30:47
Osoba sporzšdzajšca dokument: Niderla Zbigniew
Osoba wprowadzajšca dokument: Niderla Zbigniew
Liczba odwiedzin: 1170

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniajšcaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-30 14:37:49Niderla ZbigniewModyfikacja treœciPoprzednia wersja
2017-11-30 14:34:28Niderla ZbigniewModyfikacja treœciPoprzednia wersja
2017-11-30 14:31:48Niderla ZbigniewModyfikacja treœciPoprzednia wersja