Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 listopada 2017

W związku z procedowaniem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk 1944) zgodnie z Art. 1 ww. ustawy dodaje się Art. 16c ust. 1, który stanowi, iż tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), w wysokości 88 217 tys. zł.
Art. 1 pkt 1 Art. 16c ust. 3 ustawy o zmianie ustawy stanowi, iż dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, może być przyznana przez właściwego ministra albo wojewodę również innym podmiotom prowadzącym szkoły publiczne - na ich wniosek.
Zgodnie z procedowaną zmianą ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, w związku z powyższym podmioty zainteresowane proszę o bieżące monitorowanie stanu prac nad ustawą.
Wnioski o przyznanie dotacji należy składać za pośrednictwem organów prowadzących szkoły do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez platformę ePUAP poprzez podanie danych wskazanych w pkt 4 Art. 16c ww. ustawy oraz na dołączonym w formie edytowalnej formularzu „Załącznik do wniosku na udzielenie dotacji na gabinety w szkołach”.
W przypadku zainteresowania otrzymaniem dotacji szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, uprzejmie proszę o wypełnienie formularza w załączeniu i przesłanie go na adres mailowy: aleksandra.sepoch@kuratorium.lublin.pl.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-11-10 10:46:28
Data publikacji: 2017-11-10 11:48:28
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Lalka-Barańska Elżbieta
Liczba odwiedzin: 1412