Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 października 2017

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, niezbędnej do wypłaty do końca 2017 roku, proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy i sporządzenie informacji w tym zakresie na załączonym wzorze tabeli. Informację proszę przesłać w terminie do dnia 25 października 2017 r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz drogą pocztową.

Jeżeli gmina złożyła do Kuratorium wniosek o przekazanie środków Funduszu Pracy, lecz jeszcze nie otrzymała dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, proszę o uwzględnienie tych środków w tabeli, w kolumnie nr 3.
Jeśli gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki w 2017 roku, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).

Wzór tabeli dostępny jest również na stronie www.kuratorium.lublin.pl w zakładce: SZKOŁA I ORGAN PROWADZĄCY / MŁODOCIANI PRACOWNICY / Prognoza do końca 2017 r.
 

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-10-17 13:00:44
Data publikacji: 2017-10-17 13:05:49
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1592