Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Tomaszowie Lubelskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 września 2017

W dniu 4 września 2017 r. zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018, zorganizowana przez Wojewodę Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem J. E. ks. Mariana Rojka - biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w odnowionym i wyremontowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, do której włączono klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 2. Wybór miejsca obchodów wojewódzkiej inauguracji nie był przypadkowy - rok 2017 to m.in. Rok Józefa Piłsudskiego, który przed laty odwiedził Tomaszów Lubelski i gościł w siedzibie tej szkoły. Zarówno ślady tej wizyty, jak i mocny związek wychowania z wartościami głoszonymi przez Marszałka można było dostrzec, oglądając specjalną wystawę okolicznościową zaprezentowaną na korytarzach szkolnych.

W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi obydwu połączonych szkół). Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele duchowieństwa, parlamentarzyści, przedstawiciele organów rządowej administracji zespolonej w województwie, instytucji współpracujących z Wojewodą Lubelskim i Lubelskim Kuratorem Oświaty, przedstawiciele wyższych uczelni funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Służby mundurowe reprezentowali m.in.:
st. bryg, Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, nadinsp. Paweł Dobrodziej Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz płk Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szczególnym gościem był też p. Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty w wystąpieniu inaugurującym nowy rok szkolny, podkreśliła, iż wprowadzana reforma oświaty znajduje swoje głębokie uzasadnienie w oczekiwaniach społecznych i daje realne szanse na poprawę systemu polskiej edukacji. Pani Kurator wyraziła wdzięczność dla wszystkich samorządów lokalnych za sprawne przeprowadzenie zmian w sieci szkół, życzyła uczniom i nauczycielom owocnego roku.

Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski wyraził szczerą nadzieję, iż zmiana w systemie edukacji przywróci polskim szkołom prestiż, a uczniom i ich rodzicom da pewność, że nie potrzebują korepetycji, aby z powodzeniem kontynuować naukę na kolejnych etapach kształcenia.

Pan Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego w swoim wystąpieniu podzielił stanowisko przedmówców i podkreślił, że miasto jest gotowe do wdrożenia reformy i pozytywnie nastawione do wprowadzanych zmian.

Wśród gości, którzy przekazali życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości byli także: poseł na sejm VIII kadencji p. Sławomir Zawiślak oraz reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Członek Zarządu Województwa Lubelskiego p. Arkadiusz Bratkowski.

Po wystąpieniach okolicznościowych odbyła się imponująca część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum. Zaprezentowano w niej historię polskiej edukacji, w szczególny sposób podkreślając doniosłą rolę społeczną patronów obydwu szkół: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Papieża Jana Pawła II.

Dyrektor szkoły p. Jarosław Korzeń zauważył w swoim wystąpieniu, iż wychowanie młodych ludzi wokół wartości głoszonych przez tak ważne dla naszego narodu postaci, to prawdziwy zaszczyt i wyzwanie, któremu szkoła stara się sprostać we wszystkich swoich działaniach.

Kończąc uroczystość, p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty podziękowała zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom, księżom i katechetom oraz dyrekcji szkoły za przygotowanie uroczystości, a wszystkim gościom za jej uświetnienie.

W tym dniu p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty wzięła także udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w nowo utworzonej Szkole Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim powstałej z przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 1.

Specjalne listy okolicznościowe z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 na ręce Lubelskiego Kuratora Oświaty przesłali: p. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, p. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, p. Stanisław Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, p. Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Jerzy Bielecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, p. Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, p. Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, st. bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, p. nadinspektor Paweł Dobrodziej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, płk SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, p. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz p. Krzysztof Babisz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-09-06 14:24:52
Data publikacji: 2017-09-06 14:56:57
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 917