Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 września 2017

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2017 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 9 223 620 zł. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania z uwzględnieniem środków własnych gminy, które powinny stanowić co najmniej 20% kosztów realizacji dotowanego zadania.

Jednocześnie proszę o rzetelne zapotrzebowanie powyższych środków, aby zostały one w całości wykorzystane do końca roku budżetowego.
W przypadku niewykorzystania dotacji, należy zastosować art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu proszę przekazać zgodnie z załączonym wzorem tabeli (załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r., do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres: grzegorz.kotylo@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.

W załączeniu zbiorcze zestawienie podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2017 r. dla województwa lubelskiego (załącznik nr 1) oraz wzór tabeli do weryfikacji (załącznik nr 2).

Osobą do kontaktów w sprawie weryfikacji stypendiów i zasiłków jest Pan Grzegorz Kotyło, telefon kontaktowy: 81 5385217.
 

Wicekurator Oświaty
Ryszard Golec

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-09-05 13:55:51
Data publikacji: 2017-09-05 13:59:00
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1151