2 Bieg Mila Pamięci Ofiar Komunizmu

  • Drukuj zawartoœć bieżšcej strony
01 wrzeœnia 2017

Kuratorium Oœwiaty w Lublinie informuje że 16 wrzeœnia 2017r. odbędzie się 2 Bieg MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU w Lublinie.

Wzorem roku ubiegłego prosimy o przekierowanie drogš elektronicznš załšczonych informacji o biegu na Państwa noœniki elektroniczne w celu uruchomienia szerokiej kampanii informacyjnej wœród uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednoczeœnie zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w tym edukacyjnie ważnym wydarzeniu sportowym . Bardzo proszę o dołożenie starań w zbudowaniu reprezentacji szkolnej i promocję biegu podczas wrzeœniowych zebrań wychowawców z rodzicami. Prosimy również o prezentację plakatu i logotypu biegu.

Szanowni Państwo, formuła biegu zakłada wspólny start uczniów, rodziców i nauczycieli. Bieg został wpisany w program lubelskich obchodów 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Będzie nam niezmiernie miło goœcić Państwa reprezentacje szkolne podczas biegu. Bieg jest współorganizowany z Fundacjš “Ruchu Solidarnoœci Rodzin” pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina i jest współfinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zapisy na bieg: http://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/315

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniajšcy informację: Kuratorium Oœwiaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-09-01 09:30:51
Data publikacji: 2017-09-01 12:37:37
Osoba sporzšdzajšca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzajšca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 1454

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniajšcaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-09-01 12:58:28Płonka SebastianModyfikacja treœciPoprzednia wersja