Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Ubezpieczenia szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 sierpnia 2017

 

31 maja br. Rzecznik Finansowy opublikował raport pt. „Ubezpieczenia szkolne”; jest on dostępny pod adresem rf.gov.pl/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_szkolnych__data_publikacji_31_05_2017_r____22587.

Należy zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest umową dobrowolną i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców (dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły oraz krajowych wycieczek). Wyjątek stanowią tu wycieczki zagraniczne, których uczestnikiem może być osoba ubezpieczona na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Jednocześnie w lipcu 2017 roku został wydany komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty. W komunikacie zwrócono m. in. uwagę na zakaz, obejmujący również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczonego (w szczególności dyrektorów szkół) otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości korzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w których w zamian za wybór przez szkołę lub radę rodziców oferty ubezpieczenia NNW zakłady ubezpieczeń przekazują gratyfikacje finansowe lub materialne ubezpieczającym, podmiotom działającym na rzecz lub w imieniu ubezpieczających, a także szkołom.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-08-22 13:13:18
Data publikacji: 2017-08-22 13:31:21
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2495