Rządowy program pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 sierpnia 2017

 Lublin, dnia 03 sierpnia 2017 r.


WEA.3112.87.2017.MP


Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Starostowie i Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 


   Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lipca 2017 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała Nr 115/2017 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej -https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html
   Chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, że w stosunku do projektu uchwały zaszła zmiana dotycząca składania wniosków i wypłat środków, a mianowicie wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, właściwego ze względu
na siedzibę szkoły. Wobec powyższego prognozowane dane, które zostały złożone do Kuratorium Oświaty przez Starostwa Powiatowe, winny być uwzględnione przez właściwy samorząd gminny ze względu na siedzibę szkoły. Przewidywany termin zbierania zweryfikowanych danych
to 07.09.2017r., o którym Państwa powiadomimy.

 

wz. Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wicekurator Oświaty

Ryszard Golec

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt w Kuratorium Oswiaty:
Marta Pączek tel.81 5385219, e-mail: marta.paczek@kuratorium.lublin.pl
Anna Sobiesiak tel.81 5385277, email: anna.sobiesiak@kuratorium.lublin.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-08-03 10:21:00
Data publikacji: 2017-08-07 08:38:36
Osoba sporządzająca dokument: Pączek Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1450