Prognoza środków Funduszu Pracy w latach 2018–2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
07 czerwca 2017

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 - 2021, zwracam się z prośbą o przesłanie informacji zgodnie z załączoną tabelą.
Do obliczeń należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Proszę o przekazanie powyższych danych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz pocztą na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 

Wicekurator Oświaty
Ryszard Golec
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-06-07 09:14:17
Data publikacji: 2017-06-07 11:27:05
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 1395