Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Projekt pozakonkursowy "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 maja 2017

Poszukujemy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminaria przygotowujące koordynatorów będą zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Trzydniowe seminaria odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2017 r. Koordynatorzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w seminarium i materiały będą bezpłatne. Koordynatorzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie. Zakłada się, że osoby, pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych pilotażowo zmian związanych z nowym modelem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z koordynatorów Porozumienie regulujące tę współpracę. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie pilotażowym ww. wdrażanych rozwiązań. Praca koordynatorów będzie stanowiła istotny wkład merytoryczny do działań pilotażowych weryfikujących modelowe rozwiązania w zakresie wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej.

Wymagania związane z pełnieniem funkcji koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

 1. Czas współpracy: czerwiec 2017 – luty 2018 r.
 2. Udział w 3-dniowym seminarium organizowanym przez ORE w Warszawie w dniach19-21 czerwca 2017 r.
 3. Nieodpłatne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10-osobowego zespołu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez odpowiednie Kuratorium Oświaty, od października 2017 r. do końca listopada 2017 r., zgodnie
  z przekazanym programem merytorycznym, scenariuszem i materiałami merytorycznymi. Możliwość zorganizowania przez koordynatora szkolenia dla 10 osób w miejscu zatrudnienia tj. poradni psychologiczno-pedagogicznej (sala).
 4. Nieodpłatne wspieranie, monitorowanie i konsultowanie członków przeszkolonej grupy osób podczas pracy w ramach pilotażu. Konsultacje będą obejmowały maksymalnie 2 spotkania w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacje telefoniczne i e-mail w okresie od października 2017 do lutego 2018 r.).
 5. Przekazanie uczestnikom szkolenia dokumentacji związanej z organizowanym szkoleniem (zgodnie ze wzorami przekazanymi przez ORE w trakcie seminarium), weryfikacja poprawności wypełnienia przekazanej uczestnikom dokumentacji (np. oświadczenia o udziale w projekcie, listy obecności, zaświadczenia, dzienniki form doskonalenia, ewaluacje szkoleń itp.) oraz odesłania jej do ORE.
 6. Nieodpłatne przygotowanie raportu z przebiegu pilotażu zgodnie z przekazanym wzorem oraz przedstawienie propozycji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego
  w zakresie wynikającym z prowadzonych działań pilotażowych do końca lutego 2018 r.
 7. Udział w sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów (udział w 1 spotkaniu stacjonarnym oraz praca na platformie). Spotkanie stacjonarne w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się w Lublinie w dniu 19 września 2017 r. Terminy i miejsce seminarium i spotkania stacjonarnego w ramach sieci współpracy i samokształcenia mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy zostaną podane w czerwcu 2017 r.

Osoby pełniące funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych otrzymają:

 1. Nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 2. Możliwość udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym podsumowującym pilotaż grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r.
 3. Możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.
 5. Potwierdzenie udziału w pilotażu działań.

W czasie szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewni dla uczestników szkolenia catering oraz nocleg dla maksymalnie 4 osób. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
WAŻNE! Warunek udziału w seminariach – każdy z uczestników seminarium otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie w dniu seminarium oraz przekazanie organizatorom przed rozpoczęciem seminarium.

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-05-09 15:41:24
Data publikacji: 2017-05-10 07:25:32
Osoba sporządzająca dokument: Skutnik Jan
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 2448

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-05-13 09:55:02Skutnik JanModyfikacja treściPoprzednia wersja