Jesteś tutaj: Strona główna / Reforma edukacji / artykuł

31 marca sieć szkół w woj. lubelskim będzie dostosowana do nowego ustroju szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 marca 2017

31 marca 2017 roku kończy się etap dostosowania przez jednostki samorządu terytorialnego sieci szkół do nowego ustroju szkolnego – poinformowali Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty na konferencji prasowej w dniu 30 marca br. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:

  • podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
  • uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
  • uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
  • podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

W województwie lubelskim wszystkie samorządy (237, w tym 24 powiaty i 213 gmin) podjęły uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło do zaopiniowania 237 uchwał, w tym 24 z powiatów (100%) i 213 z gmin (100%). Lubelski Kurator Oświaty w ustawowym terminie zaopiniował 237 uchwał, wydając 137 opinii pozytywnych i 100 pozytywnych warunkowych. Nie wydano żadnej opinii negatywnej. Wszystkie samorządy naszego województwa zaplanowały również podjęcie uchwał ostatecznych; do dnia 29 marca br. uchwały podjęto w 127 samorządach, w 110 zaplanowano sesje w dniach 30 lub 31 marca 2017 roku, na których takie uchwały będą podjęte. Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty podziękowali samorządom za terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadania, które umożliwi funkcjonowanie od 1 września br. sieci szkół dostosowanej do wymogów reformy systemu edukacji. Jednostki samorządu terytorialnego, świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności, ustaliły niezbędne zmiany biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i uwarunkowania, stąd większość dotychczasowych gimnazjów będzie włączona do szkół podstawowych lub przekształcona w szkoły innego typu.

Kurator Teresa Misiuk przypomniała ponadto, że 3 kwietnia br. rozpoczną się w województwie lubelskim szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. prowadził cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej; uczestniczyli w nich dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci oraz doradcy metodyczni, których przygotowano do wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół we wdrażaniu podstawy obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018. Dotychczasowe konferencje organizowane w ORE dotyczyły między innymi nowej podstawy programowej z języka polskiego i języka obcego, zawodowego i specjalnego, przedmiotów przyrodniczych, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa. Do 7 kwietnia br. odbędą się jeszcze trzy konferencje, które będą dotyczyć wdrażania nowej podstawy programowej z muzyki, plastyki, techniki, matematyki, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowy harmonogram szkoleń dla nauczycieli z województwa lubelskiego znajduje się na stronie www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8326


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-03-30 13:35:16
Data publikacji: 2017-03-30 13:36:41
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7162