Wykaz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz o tytuł honorowego profesora oświaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 marca 2017

Odznaczenia państwowe

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wpłynęło w ustalonym terminie 899 wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.127 z nich zawierało błędy formalne i nie było opiniowanych przez powołana przez Lubeskiego Kuratora Oświaty komisję.

Lubelski Kurator Oświaty, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. nagród i odznaczeń, przedstawił do zaopiniowania przez MEN i przeslania do Kancelarii Prezydenta RP  600 wniosków:
1 wniosek o nadanie Złotego Krzyża Zasługi
5 wniosków o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi
8 wniosków o nadanie Brązowego Krzyża Zasługi
226 wniosków o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę
209 wniosków o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę
151 wniosków o nadanie Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę

Duża liczba wniosków zożonych do zaopiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zawierała błęy; najczęściej popełniane dotyczyły:
1. Braku wpisu lub pieczęci w rubryce: „jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek”.
2. Nieprawidłowej nazwy stopnia odznaczenia, niezgodności stopnia z liczbą przepracowanych lat, braku informacji o stażu pracy.
3. Braku nazwiska lub wymaganego wpisu „nie zmieniał” w rubryce 12.
4. Niezgodności danych osobowych we wniosku oraz w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (np. brak imienia lub nazwiska matki, brak drugiego imienia).
5. Niezgodności daty urodzenia z numerem PESEL.
6. Niezgodności numeru PESEL na wniosku z numerem podanym w „Zapytaniu...”.
7. Braku opinii rady pedagogicznej dotyczacej wniosku o odznaczenie dla nauczyciela.
8. Braku wpisu w rubryce 19 „niekarany/a” we wniosku o Medal za Długoletnią Służbę).
9. Wypełnienia przez wnioskodawcę rubryki 20 lub 21.
10. Braku wskazania osoby sporządzającej wniosek i numeru jej telefonu na stronie 2/2.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz wnioski o nadanie honorowego tytułu profesora oświaty

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wpłynęło 391 wniosków (w tym 40 z błędami formalnymi) o nadanie Medalu Komisji Narodowej oraz 12 o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.

Lubelski Kurator Oświaty, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. nagród i odznaczeń, przekazał do zaopiniowania przez Ministra Edukacji Narodowej 268 wniosków o nadanie Medalu KEN oraz 7 wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.

Najczęściej popełniane błędy formalne:
1. Brak oceny pracy lub brak wyróżniającej oceny.
2. Brak stażu pracy.
3. Brak pieczęci szkoły na pierwszej stronie w rubryce 7.
4. Brak pieczęci i podpisu dyrektora na drugiej stronie wniosku.
5. Brak opinii rady pedagogicznej dla nauczyciela.
6. Sporządzenie wniosku na dwóch odrębnych kartkach.
7. Złożenie wniosku po terminie

Szczegółowe wykazy kandydatów do odznaczeń i tytułu profesora - w załącznikach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-03-29 15:30:57
Data publikacji: 2017-03-30 14:26:49
Osoba sporządzająca dokument: Gryz Grażyna
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 5029

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-31 09:47:34Niderla ZbigniewModyfikacja treściPoprzednia wersja