Wojewódzka konferencja metodyczno-szkoleniowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 marca 2017

Dyrektorzy
szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
woj. lubelskiego

Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizują

WOJEWÓDZKĄ KONFERENCJĘ METODYCZNO-SZKOLENIOWĄ
dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego

Celem Konferencji jest zapoznanie ze zmianami w Systemie Obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, aktualizacja wybranych treści programowych, bezpieczeństwo w aspekcie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, prezentacja sprzętu i oferty edukacyjnej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

Uzupełnieniem konferencji będzie przedstawienie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej) i zapoznanie nauczycieli tego przedmiotu z założeniami jej realizacji. Część poświęcona nowej podstawie programowej rozpoczyna cykl, kierowanych do nauczycieli województwa lubelskiego, konferencji informacyjno-szkoleniowych dotyczących wdrożenia nowej podstawy programowej.

Termin: 31 marca (piątek) 2017 r., początek konferencji – godz. 9.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , ul. Projektowa 4

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zarejestrowanie się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę znaczenie poruszanych zagadnień, proszę Państwa Dyrektorów o oddelegowanie nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa na ww. konferencję.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-03-16 12:29:41
Data publikacji: 2017-03-16 12:32:11
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 917